Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES) erişime açılmıştır

Bize Ulaşın
Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES) erişime açılmıştır

Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES) erişime açılmıştır

21.06.2022

Yeni Veri Sistemi: KİMVES

Kimyasal madde imalatçı/ithalatçı firmaları tarafından sınıflandırma ve etiketleme bildirimlerini içeren Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES) erişime açıldı.

KİMVES’te çevrimiçi Kimyasal Kayıt Sistemi’ne 2014 yılından bu yana gönderilen yaklaşık 20.000 adet farklı maddeye ilişkin 80.000’in üzerinde sınıflandırma ve etiketleme bildirimine erişebilirsiniz.

 

Envanterde madde adına, EC veya CAS numarasına göre arama yapılabilirsiniz. Listelenen maddelerin zararlılık sınıfı ve kategori kodu, zararlılık ifadesi kodu, ilave zararlılık ifadesi kodu, zararlılık işaretleri, uyarı kelimesi kodu, özel konsantrasyon sınır değerleri, m-katsayıları, safsızlıklardan / katkı maddelerinden etkilenen sınıflandırma, bildirim yapan firma sayısı gibi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

KİMVES, bildirimde bulunan firmalar tarafından ilgili mevzuatlara göre maddeleri sınıflandırmalarına dair bilgi kaynağı oluşturmakla beraber sağlanan bu bilgiler beyan esaslıdır ve herhangi bir kontrolden geçirilmeden yayımlanmıştır. Zararlı maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlenmesi listesi SEA Yönetmeliği’nin Ek-6’sındaki Tablo 3’de yer almakta olup, söz konusu tabloda yer almayan diğer maddelerin zararlılıkları, etiketleme ve ambalajlama bilgileri aynı yönetmelik ve eklerinde yer alan kurallara göre firmaların kendileri tarafından belirlenmelidir.

 

Türkiye’de imal veya ithal edilen zararlı kimyasallar hakkında oluşturulmuş ilk halka açık envanter olan Kimyasallar Veri Sistemi (KİMVES), Bakanlığın envanter oluşturmakla ve sürekliliğini sağlamakla ilgili görevleri bakımından SEA Yönetmeliği’nin önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulması ve güncellenmesi kapsamında, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) MADDE 43 birinci fıkrası gereği, veri tabanı şeklinde bir envanter oluşturmakla ve sürekliliğini sağlamakla görevlendirilmiştir.

 

Halkın erişimine sunulacak bilgiler ise Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin (KKDIK) 61 inci maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve aşağıdaki gibi sayılabilir:

 

a)      KKDIK Madde 61 birinci fıkrası (a) bendi kapsamında belirli zararlılık kategorilerine göre Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA) Ek-1’i çerçevesinde zararlı sayılan maddelere yönelik olarak IUPAC adı,

b)     Varsa maddenin EINECS’teki adı,

c)      Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi,

d)     Fiziko-kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket ve davranış hakkında veriler,

e)     Toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgiler,

f)       KKDIK Ek-1’e göre türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye (DNEL) veya öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNEC),

g)      Ek-6’nın dördüncü ve beşinci bölümleri uyarınca sağlanan güvenli kullanım rehberi,

h)     Ek-9 veya Ek-10 uyarınca talep edilirse, zararlı bir maddenin çevresel ortamlarda tespit edilmesine ve insanların maruz kalma bilgilerinin belirlenmesine yönelik analitik yöntemler.

 

Kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki maddeyle ilgili, bilgiyi sunan tarafın, söz konusu bilginin yayınlanmasının kayıt ettiren kişinin ya da ilgili herhangi bir başka tarafın ticari çıkarları açısından potansiyel olarak zararlı olduğuna ilişkin Bakanlık tarafından geçerli kabul edilen bir gerekçe sunduğu durumlarda aşağıdaki bilgiler erişime açılmayabilir:

 

a) Sınıflandırma ve etiketleme açısından zorunlu ise, maddenin saflık derecesi ve safsızlıklarının ve/veya zararlı olduğu bilinen katkıların kimliği,

b) Maddenin kayıt edildiği toplam tonaj aralığı (1 ile 10 ton, 10 ile 100 ton, 100 ile 1000 ton ya da 1000 ton üzeri),

c) Çalışma özetleri ya da kapsamlı çalışma özetleri,

ç) Halkın erişimine sunulması üzere listelenen bilgilerin dışındaki güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler,

d) Maddenin ticari adı/adları,

e) Aşağıda belirtilenlerden biri ya da daha fazlası olarak kullanılan, SEA Yönetmeliği Madde 26 kapsamında zararlı olan maddelerin IUPAC adı:

1) Ara ürün olarak,

2) Bilimsel araştırma ve geliştirmede,

3) Eşya ve süreç odaklı araştırma ve geliştirmede.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; güncellenmiş bilgiler aldığında (maddenin sınıflandırmasının ve etiketlemesinin değiştirilmesi veya envanterde farklı girişlerin bulunması gibi durumlarda) envanteri günceller.

KİMVES’in kimyasalların zararlılık iletişiminin sağlanmasında ve kimyasalların güvenli kullanımında destek sağlayacağı düşünülmektedir.

Kimyasallar Veri Sistemine (KİMVES) https://kimves.cevre.gov.tr/KIMVES adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum