BİYOSİDAL ÜRÜNLER

Bize Ulaşın

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Hizmetlerimiz

Biyosidal Ürünler, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” gerekliliklerinin yerine getirilmesinin ardından Türkiye’de satışa sunulabilir. 


Biyosidal Ürünler İle İlgili Hizmetlerimiz

1. Basamak: Ön başvuru Sürecinin Yürütülmesi

 • Biyosidal Ürün Etiket, Güvenlik Bilgi Formu ve dosya içeriğindeki diğer belgelerin hazırlanması
 • Değerlendirme sürecinde gerekli olduğu durumda Biyosidal Ürün için teknik destek sunulması
 • Başvurunun düzenli şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması 

 

2. Basamak: Numune ve Analiz Süreci

 • Biyosidal Ürün analizlerini gerçekleştirecek yetkili laboratuvar araştırılması
 • Analiz metotlarının teknik incelemesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Numunelerinin izlenmesi
 • Analiz sürecinin takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyon alınması 

 

3. Basamak: Ruhsatlanma Süreci

 • Ruhsat dosyasının hazırlanması ve başurunun yapılması
 • Biyosidal Ürün için dosya değerlendirme aşamasında teknik destek sağlanması
 • Yapılan müracaatın düzenli bir şekilde takip edilmesi
 • Biyosidal Ürünün Ruhsatlandırılması

 

Konu ile ilgili gereklilikler ve daha detaylı bilgi sahibi olmak için “BİYOSİDAL ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA SÜRECİ” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.

Bir ya da daha fazla aktif madde ihtiva eden ve mikroorganizmalar başta olmak üzere çeşitli zararlı organizmalara karşı etkinlik göstererek bunların zararlı etkilerini engelleyen ürünlere Biyosidal Ürün denir.

Biyosidal Ürünlerin zararlı mikroorganizmalara ya da organizmalara karşı etkinlik göstermesini sağlayan özel kimyasal maddelere "Biyosidal Aktif Madde" denir. Tek bir kimyasal madde kendisi aktif madde olabildiği gibi, iki farklı kimyasalın karıştırılması sonucu oluşan "Biyosidal Aktif Maddeler" de mevcuttur.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereği Biyosidal Ürün için ruhsat ya da envanter başvurusu ancak Türkiye' de yerleşik firmalar tarafından yapılabilir. Üretici firmanın kendisi, merkezi ya da şubesi Türkiye sınırları içerisinde yerleşik olmak zorundadır. Bu koşulu sağlayamayan firmalar Biyosidal Ürün başvuruları için Türkiye' de yerleşik "Tek Temsilci" atayabilirler. Biyosidal Ürünler ile ilgili gerekli başvuruları atadıkları bu "Tek Temsilci" üzerinden gerçekleştirebilirler.

Türkiye sınırları içerisinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişilik olmak zorundadır. Tek Temsilciler ithalatçılar için yasal gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.