Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Bize Ulaşın
Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

05.03.2024

Kozmetik Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

8 Mayıs 2023 tarihli ve 32184 sayılı Kozmetik Yönetmeliği ve eklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  1. Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.”

  1. Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

Kılavuzlar

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurumca gerekli kılavuzlar yayımlanır.”

  1. Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süre boyunca, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmış bildirimin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olduğu kabul edilir.

(3) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ürün güvenlilik değerlendirmesi ile 14 üncü madde kapsamında hazırlanacak ürün bilgi dosyası bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır.”

  1. Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi” başlıklı tablonun;

    - 1024 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

    guncel-kozmetik-yonetmeligi

 

-1694 numaralı satırından sonra gelmek üzere 30 yeni hammadde yasaklı maddeler listesine eklenmiştir.

  1. Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun;


-125, 126, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168 numaralı satırları yürürlükten kaldırılmış,

-45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 numaralı satırları değiştirilmiş,

-326 numaralı satırından sonra gelmek üzere 45 hammadde eklenmiştir.

Yapılan değişiklikte, yeni eklenen alerjenler için gelen sınırlama dikkat çekmektedir. Buna göre; 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sınırlamaya uymayanlar piyasaya arz edilemeyecek, 31 Temmuz 2028 tarihinden itibaren ise bu maddeleri içeren ve belirtilen koşullara uygun olmayan maddeler piyasada bulundurulamayacaktır.

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum