Ulusal Uygulama Planı Güncelleme Anket Formu Yayınlandı

Bize Ulaşın
Ulusal Uygulama Planı Güncelleme Anket Formu Yayınlandı

Ulusal Uygulama Planı Güncelleme Anket Formu Yayınlandı

02.04.2024

Ulusal Uygulama Planı Güncelleme Anket Formu Hakkında

Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hazırlanan Ulusal Uygulama Planı’nın (UUP) güncellenmesi amacıyla Ulusal Uygulama Planı Güncelleme Anket Formu dağıtılmıştır.

Bu form ile, 14.11.2018 tarih ve 30595 sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan Ulusal Uygulama Planı’nın, yönetmelik eklerinde yer alan kimyasal maddelerin; bu maddeleri içeren karışım ve ürünlerin üretimi, ithalatı-ihracatı, kullanımı stokları-atıkları hakkında bilgileri içerecek şekilde güncellenmesi amaçlanmıştır.

Form ekinde listelenmiş, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen kimyasallara ilişkin istenen bilgilerin doldurulup, 20 Nisan 2024 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili duyurusu şu şekildedir:

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere ülkemizin taraf olduğu "Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm

Sözleşmesi" kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kurum/kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Söz konusu sözleşmenin uygulanması amacıyla "Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" 14.11.2018 tarih ve 30595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda bahsi geçen Sözleşmenin 7 nci maddesi gereğince, ülkemizde yer alan kalıcı organik kirleticilerin kullanımı, ihracatı, ithalatı, üretimi, dağılımı ve kaynağı ile ilgili envanter bilgileri, kirlenmiş alanların, mevcut stokların ve bertaraf olanaklarının değerlendirilmesi, kalıcı organik kirletici kimyasallarla ilgili altyapı, yasal düzenlemeler, izleme, araştırma ve geliştirme kapasitesi, izleme sistemi oluşturulması ve kullanımı gibi pek çok konudan oluşan eylem planlarının yer aldığı Ulusal Uygulama Planı (UUP) hazırlanmış, Sözleşme Sekretaryasına iletilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.

UUP'nin Stockholm Sözleşmesi ve yukarıda bahse konu yönetmelik eklerinde yer alan kimyasallar kapsamında söz konusu kimyasal maddelerin, bu maddeleri içeren karışım ve ürünlerin üretimi, ithalatı-ihracatı, kullanımı stokları-atıkları hakkında bilgileri içerecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 12 nci maddesi gereğince https://cygm.csb.gov.tr/duyurular

linkinde yer alan NIP Güncelleme anket formunun aynı ekte yer alan kimyasal maddeler kapsamında kurum/kuruluşunuz ile ilgili kısımlarının 20 Nisan 2024 tarihine kadar doldurularak [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İlgili forma ulaşmak için tıklayınız.

Duyurunun ve dağıtım yerlerinin yer aldığı belgeye ulaşmak için tıklayınız.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum