2023 YILINDA ZORUNLU HALE GELEN AB UYUMLU SDS’LERİN İÇERİĞİ HAKKINDA

Bize Ulaşın
2023 YILINDA ZORUNLU HALE GELEN AB UYUMLU SDS’LERİN İÇERİĞİ HAKKINDA

2023 YILINDA ZORUNLU HALE GELEN AB UYUMLU SDS’LERİN İÇERİĞİ HAKKINDA

07.03.2023

Reg. (EU) 2020/878’in getirdiği yenilikler neler?

 

Reg. (EU) 2020/878; REACH EK-II’sini ve bu doğrultuda madde ve karışımların zararlılık iletişimini sağlamakta kullanılan SDS’lerin içeriğini önemli ölçüde değiştirmiştir. 2023 yılı itibarı ile bu gereklilikleri içeren SDS’ler zorunlu hale gelmiştir.

Değişikliklerle birlikte göze çarpan en önemli gereklilikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Nanoformlara özel bilgi gereklilikleri

Reg. (EU) 2018/1881, nanoformların risk yönetimi ile ilgili özel gereklilikler getirmiştir. SDS’lere dahil edilen bu bilgi gereklilikleri doğrultusunda, REACH (EC) Ek II'si değiştirilmiştir.

SDS’in ilgili her bölümünde, hangi nanoformları kapsadığı ve bu nanoformlarla ilgili güvenlik bilgileri belirtilmesi gerekir.

Örneğin; SDS bir veya daha fazla nanoforma veya nanoform içeren maddelere aitse, bu durum “nanoform” terimi kullanılarak Bölüm 1.1’de belirtilmelidir.

Madde kayıtlıysa ve bir nanoformu kapsıyorsa, nanoformu belirleyen parçacık özellikleri Bölüm 3.1’de belirtilmelidir. Madde kayıtlı değilse, ancak SDS nanoformları kapsıyorsa, maddenin güvenliği üzerinde etkili tanecik özellikleri belirtilir.

Karışımda kullanılan bir madde nanoformda ise ve bu şekliyle kaydı yapılmışsa veya alt kullanıcı tarafından kimyasal güvenlik raporunda ele alındıysa nanoformu belirleyen tanecik özellikleri, Bölüm 3.2’de sağlanmalıdır.   

Karışımda kullanılan madde nanoformda ise ancak kayıtlı değilse veya alt kullanıcı kimyasal güvenlik raporunda ele alınmadıysa karışımın güvenliğine etki eden tanecik özellikleri sağlanmalıdır.  

SDS’in bir diğer ilgili bölümü olan Bölüm 9’da nanoformlarla ilgili olarak, sudaki veya diğer ilgili biyolojik veya çevresel ortamlardaki çözünme oranı, suda çözünürlüğe ek olarak belirtilmelidir. Ayrıca n-oktanol/su dağılım katsayısının geçerli olmadığı bir maddenin nanoformları ile ilgili olarak, farklı ortamlarda dağılım stabilitesi belirtilmelidir.

Bölüm 9’a sadece katılar için ilgili olan “Tanecik özellikleri” alt başlığı eklenmiştir. Bu alt başlıkta tanecik boyutu (medyan eşdeğer çap, çapın hesaplanma yöntemi (sayı, yüzey veya hacim bazlı) ve bu medyan değerin değiştiği aralık) belirtilir. Ek olarak boyut dağılımı (örneğin bir aralık olarak), şekil ve en-boy oranı, toplanma ve yığılma durumu, spesifik yüzey alanı ve tozluluk gibi diğer özellikler de belirtilebilir. Madde nanoformdaysa veya verilen karışım bir nanoform içeriyorsa, bu özellikler “Tanecik özellikleri” alt bölümünde belirtilmeli ya da SDS’in farklı bir bölümünde belirtiliyorsa atıfta bulunulmalıdır.

  • Endokrin Bozucularla ilgili bilgi gereklilikleri

Maddenin endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu için otorite tarafından oluşturulan listeye dahil edilmesi veya ilgili kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olması durumunda Bölüm 2.3 “Diğer zararlar” bölüm başlığı altında bu bilgi sağlanmalıdır. Karışımlar için ağırlıkça %0,1'e eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda bulunan endokrin bozucu her madde için bilgi sağlanmalıdır.

İlgili kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen maddelerin ağırlıkça %0,1'e eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda bulunması halinde ayrıca Bölüm 3.2 “Karışım” alt başlığı altında listelenmesi gerekir.

Alt bölüm 2.3'te endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen maddeler için, mümkün olduğunda; Bölüm 11.2.1 “Endokrin bozucu özellikler” alt başlığı altında endokrin bozucu özelliklerin neden olduğu olumsuz sağlık etkileri hakkında bilgi sağlanır.

Alt bölüm 2.3'te endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen maddeler için, endokrin bozucu özelliklerin çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkilere ilişkin bilgiler, mevcut olduğunda; Bölüm 12.6 “Endokrin bozucu özellikler” alt başlığı altında sağlanır.

  • UFI (Benzersiz Formül Tanımlayıcısı) Koduna yer verilmesi

Eğer karışım için UFI tanımlanmış ve UFI kodu SDS’in herhangi bir bölümünde belirtilmiş ise bu kod Bölüm 1.1’de “Diğer kimlik bilgileri” alt başlığı altında ayrıca belirtilmelidir. 

  • Maddeler ile ilgili ek bilgi gereklilikleri

SDS’in Alt bölüm 3.2'de raporlanan maddeler için varsa Özel Konsantrasyon Sınır Değeri (SCL), M-katsayısı ve akut toksisite tahmini belirtilmelidir.

 

 

Reg. (EU) 2020/878 (18 Haziran 2020) ile SDS’lerin hazırlanması için gereklilikleri açıklayan REACH EK-II’si değiştirilmiştir.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe giren yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Bu yönetmeliğin ekine uymayan SDS’ler (Reg. (EU) 2015/830) 31 Aralık 2022 tarihine kadar sağlanmaya devam edilmiştir.

2023 yılı itibarıyla ise Reg. (EU) 2020/878 uyumlu SDS’ler AB pazarında yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

 

SDS Hazırlama Yazılımı ve kimyasal yönetim sistemi Epy Plus ile mevzuatları takip etmek zorunda kalmazsınız!

Fiyat teklifi için bize ulaşın. 

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum