27449 (4. Mükerrer) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Gereğince Biyosidal Ürün Tipleri

Bize Ulaşın
27449 (4. Mükerrer) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Gereğince Biyosidal Ürün Tipleri

27449 (4. Mükerrer) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Gereğince Biyosidal Ürün Tipleri

05.09.2017

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Gereğince Biyosidal Ürün Tipleri

1. Ana Grup: Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler (Ürün Tipi 1, 2, 3, 4, 5)

Ürün Tipi 1: İnsan Hijyeni İle İlgili Biyosidal Ürünler: İnsanlar için kullanılan ve hijyen sağlayan ürünler bu gruba girmektedir. İnsanlar için kullanılan dezenfektanlar, antibakteriyel ürünler Ürün Tipi 1 kapsamındadır.

Ürün Tipi 2: Kişisel Alanlarda Ve Umumi Alanlarda Kullanılan Dezenfektanlar Ve Biyosidal Ürünler: Bu grupta yer alan ürünlerin amacı hava, yüzey, ekipman, eşya, mobilya dezenfeksiyonu için kullanılmalarıdır. Yosun öldürücü ürünler, antibakteriyeller ya da hastane yüzey dezenfektanları bu grup altındadır. Gıda ya da yem için doğrudan kullanılan ürünler bu grupta yer almaz. Kullanım amaçları dezenfeksiyon, antibakteriyel ya da yosun öldürücü olan bu grubun kullanım alanları ise yüzme havuzları, banyo suları ve diğer sular, atık sular, akvaryum, toprak, klima sitemleri, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurumlardaki zemin ve duvar, kimyasal tuvalet malzemeleri, hastane atıkları ve oyun alanları şeklinde sıralanabilir.

Ürün Tipi 3: Veteriner Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler: Hayvanların yaşadığı, tutulduğu ya da taşındığı alanlarda kullanılan ürünler bu grupta yer alır. Veteriner hijyeni amacıyla kullanılan ürünlerdir.

Ürün Tipi 4: Gıda ve Yemde Kullanılan Dezenfektanlar: Çeşitli ekipmanların, aletlerin, saklama kaplarının, çeşitli yüzeylerin ve boru hatlarının mikroorganizmalara karşı korunması ya da dezenfeksiyonu için kullanılan ürünler bu grup altındadır. Yine hayvan ya da insan olmak üzere canlılar için gıda, yem veya içeceklerin taşınması depolanması ya da kullanımı esnasındaki aletlerin dezenfekte edilmesini sağlayan ürünler de bu gruba girmektedir.

Ürün Tipi 5: İçme Suyu Dezenfektanları: Hayvan ya da insan için kullanılan içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılan ürünlerdir.

2. Ana Grup Ürünler: Koruyucular (Ürün Tipi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Ürün Tipi 6: Kutu İçi Koruyucular: Raf ömrünü temin etmek için konserve olarak saklanan ürünlerin mikrobik bozulmalara karşı korunmasını sağlayan ürünler bu gruba girmektedir. Bu gruba giren ürünler gıda ya da yem malzemelerinin konserve olarak saklanması sırasında kullanılan ürünler ile karıştırılmamalıdır.

Ürün Tipi 7: Film Koruyucular: Bu gruptaki ürünler kullanıldıkları alanlarda yüzey özelliklerinin korunması amacı ile mikrobik bozulmayı engellemek için kullanılırlar. Kullanım alanları boya, plastik, yalıtım materyalleri, kâğıt, duvar zamkı, sanat eseri, çeşitli malzeme ve eşyalar ve filmler ya da kaplamalar şeklinde özetlenebilir.

Ürün Tipi 8: Ahşap Koruyucusu: Çok çeşitli ahşap malzemelerin mikroorganizmalara karşı korunması amacı ile kullanılan ürünlerdir. İnsanların kullandıkları her çeşit ahşap ya da kurumsal alanlarda kullanılan her türlü ahşaplar için zararlı mikroorganizmaları kontrol eden ve korumayı sağlayan ürünler bu grup içerisindedir.

Ürün Tipi 9: Deri, Elyaf, Polimer ve Lastik Maddeler: Lifli veya polimer ürünlerin korunması amacıyla kullanılan biyositler bu grup altındadır. Uygulama alanları tekstil ürünleri, kâğıt, deri, lastik gibi polimer veya lifli yapıya sahip ürünlerin organizmalara karşı korunması şeklinde belirtilebilir.

Ürün Tipi 10: Duvarcılık Koruyucuları: Boyalar, duvarcılık ve yapı malzemelerinin mikroorganizmalara karşı korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamak için kullanılan biyositler bu grup altında değerlendirilir. Bu grup altında değerlendirilen Biyosidal Ürünler kullanıldıkları ürünün kendi yapısını korumak amacı ile uygulanır.

Ürün Tipi 11: Sıvı Soğutucu ve Arıtma Sistemleri Koruyucuları: Arıtma sistemleri başta olmak üzere su ya da diğer sıvıların soğutulması esnasında ortamı mikrop, midye, yosun gibi zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan veya bu zararlı mikroorganizmaların kontrol edilmesini sağlayan biyositler bu grup altında değerlendirilir.

Ürün Tipi 12: Salyangoz ve Slimicidler Önleyicileri: Endüstri, sanayi alanlarında kullanılan ekipmanların, eşyaların, malzemelerin üzerinde oluşabilecek salyangoz sümüğünü kontrol etmek yada oluşumunu engellemek için kullanılan Biyosidal Ürünler bu grup altındadır.

Ürün Tipi 13: Sıvı Metal İşleme Koruyucuları: Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrol altına alınması için kullanılan Biyosidal Ürünler bu grup altında değerlendirilir.

3. Ana Grup Ürünler: Haşere Kontrolünde Kullanılan Biyosidal Ürünler (Ürün Tipi 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Ürün Tipi 14: Rodentisitler: Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrol edilmesi için kullanılan biyositlerdir.

Ürün Tipi 15: Avisisitler: Kuşların kontrolünde kullanılan biyositler.

Ürün Tipi 16: Mollusisitler: Mollusca grubu canlıların kontrol edilmesinde kullanılan Biyosidal Ürünler.

Ürün Tipi 17: Pisisitler: Balıkların kontrol edilmesi için kullanılan biyositler bu grup altında değerlendirilir. Ancak balık hastalıklarını tedavi eden ürünler olarak düşünülmemelidir.

Ürün Tipi 18: İnsektisitler: Akarisitler ve diğer artropodların kontrol edilmesi için kullanılan Biyosidal Ürünler bu ürün gruba girmektedir.

Ürün Tipi 19: Çekiciler ve Kovucular: Pire gibi omurgasız veya kuş gibi omurgalı ancak en önemli özelliği zararlılık arz eden organizmaların kontrol edilmesi için kullanılan Biyosidal Ürünlerdir. Çekme ya da kovma şeklinde zararlı organizmaları kontrol ederler. Bu özelliklerinden dolayı direk ya da dolaylı olarak insan hijyenini sağlamak için kullanılırlar.

4. Ana Grup: Diğer Biyosidal Ürünleri (Ürün Tipi 20, 21, 22, 23)

Ürün Tipi 20: Gıda veya Yem Stokları Koruyucuları: Gıda ya da yem depolarının zararlı organizmalara karşı korunmasını hedefleyen Biyosidal Ürünlerdir. (12 Mart 2014 tarihli ve 28939 tarihli Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Madde 22 gereği yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ürün Tipi 21: Bozunmayı Önleyici Ürünler: Mikrop, daha yüksek bitki veya hayvan çeşitleri suda kullanılan ya da su ile temas eden yapıların yüzeylerini bozabilir. Bu olumsuz durumu engellemek için kullanılan Biyosidal Ürünler bu grup altında değerlendirilir. Kullanım alanları tekne, yat, suda kullanılan diğer yapılar, su kültürü gereçleri olarak özetlenebilir.

Ürün Tipi 22: Mumyalama ve Hayvan Postunu Doldurma Sıvıları: İnsan ya da hayvan cesetlerinin korunmasının yanı sıra dezenfeksiyonunda da kullanılan Biyosidal Ürünler bu grup altında değerlendirilir.

Ürün Tipi 23: Diğer Omurgalı Hayvanların Kontrolünde Kullanılan Ürünler: Zararlılık içeren böcek ya da hayvanların kontrol edilmesinde kullanılan Biyosidal Ürünlerdir.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum