KKDİK Dosya Kaydı

Bize Ulaşın
KKDİK Dosya Kaydı

KKDİK Dosya Kaydı

02.07.2024

KKDİK Dosya Kaydı Nedir?

Kimyasalların imalatı, ithalatı ve kullanımında insan sağlığını ve çevreyi koruma amacını taşıyan KKDİK Yönetmeliği’ne göre, Türkiye’de imal edilen veya ithal edilen imalatçı veya ithalatçı başına yıllık 1 ton ve üzeri  kimyasal maddenin kaydının yapılması zorunludur. KKDİK dosya kaydı da bu amaçla yapılan uygulamaların bir parçasıdır. KKDİK dosya kaydı süreci Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenen ve belirli kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir uygulamadır.

Kimler KKDİK Dosya Kaydı Yapmalıdır?

KKDİK Yönetmeliğine göre KKDİK dosya kaydı yükümlülüğü bulunan kişiler şunlardır:

1- Maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton veya daha fazla miktarda imal ya da ithal eden imalatçılar ve ithalatçılar kayıt başvurusunda bulunmak zorundadır.

2- Polimer içindeki monomer maddeler veya diğer maddeler için belirli koşulların söz konusu olması durumunda polimer imalatçısı veya ithalatçısı kayıt yükümlüğüne sahiptir. Bu koşullar, polimerin monomer birimlerden oluşan ve kimyasal bağ yapmış monomer maddeden veya başka bir maddeden ağırlıkça %2 oranında veya daha fazla içermesi ve toplam miktarın yıllık bir ton veya daha fazlasını oluşturmasıdır.

3- Eşya üreticileri veya ithalatçıları da imal ya da ithal edilen eşya içerisinde bulunan ve kasıtlı salınım yapan maddeler için kayıt yaptırmalıdır.

KKDİK Yönetmeliğine göre bu kişilerin kimyasallar için kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt başvurusu yapılmayan maddelerin imal edilmesi ya da piyasaya arz edilmesi mümkün değildir.

KKDİK Dosya Kaydı Nasıl Yapılır?

KKDİK dosya kaydı süreci şu adımlardan oluşur:

1- Kayıt Başvurusu

Firmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt başvurusu yaparlar.

2- Teknik Dosyanın Hazırlanması

Kayıt başvurusu için bir teknik dosya da hazırlanmalıdır. Bu dosyanın içeriğinde aşağıdakiler yer almaktadır:

 • İmalatçıların ve ithalatçıların kimliği
 • Maddenin kimliği
 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında bilgi
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi
 • Maddenin güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri
 • Ek-7 ila Ek-11’in uygulanmasından elde edilen bilgilerin çalışma özetleri
 • Gerekli olması halinde, Ek-7 ila Ek-11’in uygulanmasından elde edilen bilgilerin kapsamlı çalışma özetleri.

 

3- Tamlık Kontrolü

Bakanlık, kayıt dosyası ile ilgili tamlık kontrolü yapar. Ancak bu kontrol, sunulan verilerin veya kanıtların yeterliliğinin ya da kalitesinin değerlendirilmesini içermez. Eksiklik bulunması halinde ise başvuru sahibinden ilave bilgi talep edilebilir.

4- Kayıt Dosyasının Güncellenmesi

Kaydı yapılan madde veya ilgili kayıt ettirenlere ilişkin önemli gelişmeler olması durumunda kayıt dosyasının güncellenerek Bakanlığın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kayıt dosyasının güncellenmesini gerektirecek durumlar şunlardır:

 • İmalatçı, ithalatçı veya eşya üreticisi olmak gibi herhangi bir statü değişikliği.
 • İsim ve adres gibi kimlik bilgilerinde değişiklik.
 • Maddelerin bileşimindeki değişiklikler.
 • Üretilen veya ithal edilen madde miktarlarında değişiklikler.
 • Maddenin imalatının veya ithalatının yeni tanımlanmış kullanımları.

 

5- İlave Bilgi Talepleri

Bakanlığın talep etmesi durumunda kayıt ettiren, Bakanlıkça belirlenen tarihe kadar ilave bilgi sağlamak durumundadır.

KKDİK dosya kaydı süreci yukarıdaki adımlar izlenerek tamamlanır. Bu süreçte doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaya özen gösterilmelidir.

Chemleg Danışmanlık Hizmetleri

Firmaların kimyasal kayıt süreçlerinde gereken uzmanlığa sahip olmaması durumunda kayıt başvuruları reddedilebilir, ürünlerin imal edilmesi ya da piyasaya sürülmesinin gecikmesi veya cezai işlemler gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Firmaların bu gibi durumlarla karşılaşmamak için profesyonel kimselerden yardım almaları önerilir.

Chemleg olarak kimyasal kayıt süreçlerinizde size destek olabiliriz. KKDİK Yönetmeliğine uyum sağlama konusunda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • KKDIK kapsamındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • KKDIK kapsamındaki maddeler için tüm sürecin yönetilmesi
 • Kapsam dahilindeki maddelerin belirlenmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Ön-MBDF ve MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 • Konsorsiyum faaliyetlerinin takibi
 • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve KKDIK kapsamında derlenmesi
 • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından kayıt dosyasının KKS'ye yüklenmesi
 • SVHC bildiriminin yapılması
 • EK-17 (Kısıtlı Madde Listesi) kapsamında madde envanterinin oluşturulması

 

Bunlara ek olarak Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, etiket ve sınıflandırmaların oluşturulması, tek temsilcilik yapılması gibi pek çok konuda firmalara destek sağlamaktayız.

Hizmet sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum