KKDIK (Turkish REACH) Kapsamındaki Madde Tanımları ve Sorumlu Tarafların Belirlenmesi

Bize Ulaşın
KKDIK (Turkish REACH) Kapsamındaki Madde Tanımları ve Sorumlu Tarafların Belirlenmesi

KKDIK (Turkish REACH) Kapsamındaki Madde Tanımları ve Sorumlu Tarafların Belirlenmesi

05.09.2017

KKDIK (Turkish REACH)' in amacı kimyasalların insanlar başta olmak üzere canlıların ve çevrenin korunmasını sağlamak için kimyasalları bir nevi kontrol altına almaktır. Doğal ya da doğal olmayan yollarla üretilen kimyasallar hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Kontrol mekanizması kimyasalların değerlendirilmesini takiben kimyasal maddelerin kayıt altına alınması, izin verilmesi veya kısıtlanması şeklinde düzenlenmiştir. KKDIK (Turkish REACH) Yönetmeliği ile birlikte ilgili süreçlere ilişkin gerekliliklerin belirlenmesi ve yönetilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanır.

KKDIK (Turkish REACH) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecek kimyasallar maddenin doğrudan kendisi, karışım veya eşya içerisinde olması şeklinde gruplandırılır. Bu grupların tanımlanması aşağıda kısaca yapılmıştır;

KKDIK Kapsamında Madde Tanımı: Kimyasal element ve bu kimyasal elementin oluşturduğu bileşikler madde olarak tanımlanmaktadır. Maddelerin üretimi doğal ya da doğal olmayan yollarla gerçekleştirilebilir. Maddelerin kendisi KKDIK (Turkish REACH) Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiği gibi maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkan, üretime belirli bir amaç için eklenmeyen safsızlıklar da yine KKDIK (Turkish REACH) Yönetmeliği kapsamında madde olarak değerlendirilmektedir. Maddeden ayrılabilecek olan çözücüler KKDIK Yönetmeliği kapsamı dışındadır.

KKDIK Kapsamında Karışım Tanımı: İki veya daha fazla maddenin fiziksel yollarla birleşerek oluşturduğu yapılar karışım olarak tanımlanmaktadır. KKDIK (Turkish REACH) Yönetmeliği kapsamına karışımın kendisi değil, karışımı oluşturan maddeler girmektedir. KKDIK kapsamında alaşımlar da bir karışım olarak değerlendirilmektedir.

KKDIK Kapsamında Eşya Tanımı: Kullanım amacına yönelik olarak şekil verilen ya da tasarlanan nesnelerdir. Bu süreçte nesnenin kimyasal yapısından çok işlevine uygun olarak üretilmesi önem arz eder. Eşya kategorisinde olan nesneler için KKDIK kapsamında "Yüksek Önem Arz Eden (SVHC)" madde kullanımı ve kullanım oranının değerlendirilmesi gerekir. Fakat eşya içerisinde salınması tasarlanan bir madde var ise bu eşyanın KKDIK Yönetmeliği kapsamında kayıt yükümlülüğü vardır.

KKDIK Yönetmeliği Kapsamında Sorumlulukları Olan Taraflar:

KKDIK Yönetmeliği kapsamında sorumlulukları olan ya da olabilecek tarafların rollerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sorumlulukları olacak veya olabilecek tarafların tanımları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

İmalatçı: Maddeyi Türkiye'de üreten, imal eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiliktir.

İthalatçı: Maddeyi piyasaya arz etmek üzere Türkiye dışında bir ülkeden tedarik edilmesini sağlayan Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiliktir.

Tek Temsilci: Türkiye' de yerleşik olmayan yani Türkiye dışında bulunan imalatçı, formülatör ya da eşya üreticisi tarafından ithalatçı sorumluluklarını yerine getirmek amacı ile atanmış Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiliktir. Tek Temsilci ilgili maddelerin Türkiye içerisinde gerekli hükümlere uygun olarak bulunmasını temin etmekle sorumludur ve Türkiye dışındaki imalatçı, formülatör ya da eşya üreticisi tarafından atanması ile KKDIK kapsamında görevlendirilebilir.

Alt Kullanıcı: Maddeyi imal ya da ithal etmeyen ancak kendi endüstriyel amaçları için kullanmak için tedarik eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiliktir. Alt kullanıcılar dağıtıcı ya da tüketici değildir. Bahsedildiği üzere kendi profesyonel amaçları doğrultusunda maddeyi direk veya karışım içerisinde formülasyon, depolama, kaplara doldurma, karıştırma, eşya üretimi ve buna benzer faaliyetleri için kullanan taraftır.

Eşya Üreticisi: Eşyayı imal eden veya eşyanın oluşumunu sağlayan Türkiye'de yerleşik gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum