KKDİK Yönetmeliği ve Ön-Kayıt (Ön-MBDF) Süreci

Bize Ulaşın
KKDİK Yönetmeliği ve Ön-Kayıt (Ön-MBDF) Süreci

KKDİK Yönetmeliği ve Ön-Kayıt (Ön-MBDF) Süreci

15.01.2018

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/06/2017 tarihinde 30105 sayılı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” yayımlanmıştır. KKDİK Yönetmeliği, 18/12/2006 tarih ve (AT) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü temel alınarak Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum çerçevesinde Türk endüstrisine uyarlanarak hazırlanmıştır.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kayıt, Kısıtlama ve İzin birbirine paralel ilerleyen süreçlerdir.

Kayıt süreci; Ön-Kayıt ve Kayıt süreci olarak iki basamak şeklinde ilerleyecektir.

KKDIK kapsamında Kayıt için ilk basamak olan KKDIK Ön-Kayıt süreci 23 Aralık 2017 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ön-kayıt sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi ile beraber KKDIK Kayıt süreci başlayacaktır. Bu işlemler için önemli tarihleri şu şekilde özetleyebiliriz;

23 Aralık 2017- 31 Aralık 2020: KKDİK kapsamında olan maddeler için Ön-Kayıt yapılacaktır.

01 Ocak 2021- Sonrası: KKDİK kapsamında olan maddeler için Kayıt süreci başlayacaktır. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli tarih aralıkları mevcuttur. Bu tarihler ve önemleri aşağıdaki şekildedir;

- 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2023: KKDİK kapsamında olan maddeler için bu tarihler arasında Kayıt işlemleri yapılacaktır. Ön-Kayıt yapılan maddeler bu tarihler arasında kayıt işlemleri devam ederken aynı zamanda üretilmeye ve ithal edilmeye devam edebilecektir. 

- 01 Ocak 2024 ve Sonrası: KKDİK kapsamında olan maddeler 01 Ocak 2024 tarihi itibari ile ancak Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Türkiye sınırları içerisinde imal ya da ithal edilebilir.

Kısıtlama Hükümleri ise 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber kademeli olarak ilerleyecek ve tüm Kısıtlamalar 31 Aralık 2023 tarihinde aktif olacaktır.


KKDIK KAPSAMINDA KAYIT SÜRECİ

KKDİK Kapsamında Ön-Kayıt (Ön-MBDF) ve Kayıt

REACH tüzüğünde Ön Kayıt olarak adlandırılan ve Kayıt süreci öncesi hazırlık aşaması olarak düşünebileceğimiz süreç KKDİK Yönetmeliğinde Ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak adlandırılmıştır.

Ön-Kayıt, Yönetmelikte geçen şekli ile Ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (Ön-MBDF) başvurusu ile ilgili Yönetmelik Maddeleri aşağıdaki şekildedir;

Geçici hüküm
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri içeren ön-MBDF’ yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir:

a) Ek-6’ya göre maddenin kimliği,
b) Tedarik zincirindeki rolü

Hükümler/ Yürürlük
MADDE 66 – (1) ç) diğer hükümleri yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Son Hükümler/ Yürürlük
MADDE 66 – (1) ç) diğer hükümleri yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yönetmelik Maddelerinde belirtildiği üzere KKDİK kapsamında Kayıt yükümlülüğü olan kimyasal maddeler için Ön-MBDF sunulması (Ön-Kayıt) zorunludur. Bu zorunluluk 23 Aralık 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmektedir. Ön-MBDF’ nin Bakanlığın değerlendirmesine sunulması için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’ dir.

Kendi halinde veya karışım içinde yıllık miktar bir ton ya da daha fazla imal edilen veya ithal edilen maddeler için Ön-Kayıt/Kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Maddeleri KKDIK kapsamında Kayıt ettirecek tüm aktörler, 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri içeren Ön-MBDF’ yi Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir:

a) Ek-6’ya göre maddenin kimliği,

b) Tedarik zincirindeki rolü

KKDİK Kapsamında Kayıt Hükümlerinden Muaf Olan Madde Grupları

Aşağıdaki listede yer alan gruplardaki maddeler KKDIK kayıt kapsamından muaf olan maddelerin en özet şeklidir. Elbette ki bu muafiyetler ile ilgili bazı detaylar olabileceği unutulmamalıdır. Aşağıdaki listelerde yer almayan gruplar ise KKDİK kapsamında Kayıt ve Ön-Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.


KKDİK Yönetmeliği Kapsam Dışı Olan Maddeler: Bu grupta yer alan maddeler KKDİK Yönetmeliğinin kapsamında olmadığı için bunların Kayıt ya da Ön-Kayıt zorunlulukları yoktur.
- Radyoaktif maddeler ve karışımlar, Gümrük denetimine tabi olan maddeler, İzole olmayan ara maddeler, Atıklar (Atık Yön. Ve Radyoaktif Atık Yön.), Savunma amaçlı kullanılan madde ve karışımlar, Nakliyat halindeki maddeler.


KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kayıttan Muaf Maddeler: Bu grupta yer alan maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında olmalarına rağmen Kayıt ve Ön-Kayıt yükümlülüklerinden muaftır.
- Gıda maddeleri ve Hayvan yemleri, Tıbbi ürünler (Beşerî ve Veteriner), KKDİK EK-4 maddeleri, KKDİK EK-5 maddeleri, Önceden kaydı yapılmış geri kazanılan madde, Tekrar ithal edilen madde, Polimerler


Kayıt Edilmiş Olarak Kabul Edilen Maddeler:Aşağıda belirtilen ürün gruplarının aktif maddeleri KKDİK kapsamında kayıt edilmiş olarak kabul edilir. Bu sebeple tekrar Kayıt edilmeleri gerekmez.
- Biyosidal Ürünlerdeki Aktif Maddeler, Bitki koruma Ürünlerindeki Aktif Madde

 

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum