Bazı Aktif Maddelerin Kullanımlarının Durdurulması Hakkında

Bize Ulaşın
Bazı Aktif Maddelerin Kullanımlarının Durdurulması Hakkında

Bazı Aktif Maddelerin Kullanımlarının Durdurulması Hakkında

04.10.2021

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 3/8/2021 tarihli ve L279 sayılı nüshasında yayımlanan, 23/8/2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Ek-1'de sunulan 2/8/2021 tarihli ve 2021/1283/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnamesi ile mezkûr Kararnamenin ekindeki listede yer alan maddelerin listede belirtilen ürün tiplerinde biyosidal ürün aktif maddesi olarak kullanımlarının onaylanmamasına karar verilmiştir. 

Genel Müdürlük Oluru için tıklayınız 

Biyosidal Ürün Ruhsatnameleri iptal edilen biyosidal ürünler için tıklayınız 

Biyosidal Ürün Envanter kayıtları silinen biyosidal ürünler için tıklayınız