TEK TEMSİLCİLİK

Bize Ulaşın

CHEMLEG Tek Temsilci Hizmeti

Türkiye'de geçerli Kimyasal Mevzuatlar gereği yapılacak başvurular Türkiye sınırları içerisinde yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. İlgili Yönetmeliğin Tek Temsilci hükmü olması halinde bahsi geçen yurt dışı firmalar gerekli işlemleri Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirebilir. Kısaca Türkiye’de yerleşik olmayan ancak ürünlerini Türkiye piyasasına sunan firmalar, ilgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye sınırları içerisinde yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Tek Temsilci kavramına sahip ve CHEMLEG olarak hizmet verdiğimiz bazı Kimyasal Mevzuatlar KKDİK (Turkey REACH) Yönetmeliği, SEA Yönetmeliği ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği şeklindedir.

 

CHEMLEG Tek Temsilci Hizmetleri

KKDIK Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

 • KKDIK kapsamında ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Tek Temsilcisi olarak Ön-MBDF katılımcısı olmak
 • Ön-MBDF katılımcısı olarak ilgili tüm aktivitelerin takibi
 • Madde için oluşturulan konsorsiyumdaki gerekli iletişimleri gerçekleştirmek
 • Tedarik zinciri bilgilendirmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek
 • İthalatçı iletişimi

 

SEA Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

 • Madde SEA bildirimi
 • Madde bilgi güncellemelerinin takibi ve Bakanlığa bildirilmesi

 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında CHEMLEG Tek Temsilci hizmetleri;

 • Ürünün Türkiye’de piyasaya sunulması için ruhsat başvurusunun yapılması
 • Biyosidal ürünün ilgili yönetmeliklerin hükümlerine uygun şekilde piyasada bulunmasını sağlamak.

 

KKDİK (Turkey REACH) Tek Temsilci: 30105 sayılı KKDIK Yönetmeliği, üretici ve ithalatçılar başta olmak üzere kimyasallarla ilgili işlem yapan taraflara sorumluluklar getirmektedir. KKDIK Yönetmeliği MADDE 9 gereği Türkiye’de yerleşik olmayan üreticiler, ithalatçı sorumluluklarını yerine getirmek üzere kimyasal maddenin KKDIK kapsamında yürütülmesi gereken işlemleri için Türkiye’de yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Tek temsilcinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Maddeyi kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde Türkiye’ye ithal eden yurt dışı üretici firmalar ilgili madde için Tek Temsilci atadıkları takdirde Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmanın sorumlulukları Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirilir. Tek Temsilci ilgili maddelerin Türkiye içerisinde ilgili hükümlere uygun olarak bulunmasını sağlamakla sorumludur. Bu durumda KKDIK kapsamında ithalatçı firma ilgili madde için “Alt Kullanıcı” olarak kabul edilir. Yurt dışı firma bir madde için sadece bir Tek Temsilci atayabilir. Ancak farklı maddeleri için farklı Tek Temsilciler atayabilir.

SEA Yönetmeliği Tek Temsilci: 28848 sayılı SEA Yönetmeliği gereği zararlılık sınıflandırmasına sahip maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda maddenin sınıflandırılma ve etiketleme bilgilerinin güncellenmesi halinde bu güncellemelerin de Bakanlığa bildirilmesi bir zorunluluktur. SEA Yönetmeliği Madde 41(1) gereği SEA bildirimleri ancak Türkiye'de yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. SEA Yönetmeliği MADDE 41 (4) gereği ise kendi halinde ya da karışım içerisinde ithal edilen maddeler için yurt dışı firma Türkiye’de yerleşik firma ile kendi arasında anlaşmaya vararak Tek Temsilci atayabilir. Bu durumda SEA bildirimi Tek Temsilci tarafından yapılır.

Biyosidal Ürün Tek Temsilci: 27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereği Türkiye’de satışa sunulacak ürünlerin ruhsatlanması gerekmektedir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Madde 11(1) gereği Biyosidal Ürünler için başvurular ancak Türkiye' de yerleşik firmalar tarafından yapılabilir. Üretici firmanın kendisi, merkezi ya da şubesi Türkiye sınırları içerisinde yerleşik olmak zorundadır. Bu koşulu sağlayamayan firmalar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği MADDE 6(2) gereği Biyosidal Ürün başvuruları için Türkiye' de yerleşik "Tek Temsilci" atayabilirler. Biyosidal Ürünler ile ilgili gerekli başvuruları atadıkları bu "Tek Temsilci" üzerinden gerçekleştirebilirler.

 

Ekibimizden konu ile ilgili destek alabilir ve hizmetin detayları hakkında yardım talep edebilirsiniz.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum