Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat güncellendi.

Bize Ulaşın
Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat güncellendi.

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat güncellendi.

24.09.2021

Güncelleme Hakkında

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat, 23/09/2021 tarihli ve E-19020089-020-3851 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir.

İnsektisitlerin ruhsata esas analizlerinin yürütülmesinde ve biyolojik etkinlik denemelerinde kullanılan hedef organizmalarının mevsimsellikleri sebebiyle bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Ayrıca; Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’ın 16 ncı maddesinin (c) bendinde aynı fıkranın (a) ve (b) bentlerinin aksine "İLU belgesine sahip olmak ve/veya" ifadesinin kullanılmamış olması yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur.

Sektördeki söz konusu sorunun giderilebilmesi ve uygulamanın ürün grupları arasında dengeli olabilmesi ile bahsi geçen yanlış anlaşılmanın giderilebilmesi amacıyla, 16/08/2021 tarihli ve 19020089-020-E-19020089-020-3305 sayılı olur ile yayımlanan Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’ın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin "Mikrobiyolojik etkinlik yetkisi için, İLU belgesine sahip olmak ve/veya etkinlik testlerinden en az birinde (bakteriyal, viral, fungal) ISO/IEC 17025 laboratuvar akreditasyonuna sahip olmak" şeklinde ve 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Yetkilendirilmiş durumdaki tüm laboratuvarlar, 31/12/2021 tarihine kadar,  belirlenen koşullar dikkate alınarak akredite olmuş ve/veya İLU belgesi edinmiş olmalıdır. 31/12/2021 tarihi itibarı ile akreditasyon ve/veya İLU belgelendirme süreci tamamlanmamış olan laboratuvarlar, ruhsata esas analizlerini yapmak üzere numune kabul edemezler ancak, 31/12/2021 tarihinden önce başladıkları kısa ve/veya uzun süreli stabilite testlerini tamamlayabilirler. 31/12/2021 tarihine kadar akreditasyon ve/veya İLU belgelendirme sürecini tamamlamamış olan laboratuvarlar için ek süre tanınmaz ve yetkileri iptal edilir" şeklinde değiştirilmiştir.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum