Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler İçin KKDİK Kaydı

Bize Ulaşın
Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler İçin KKDİK Kaydı

Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler İçin KKDİK Kaydı

18.10.2023

Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler İçin KKDİK Kaydı

Atık Nedir?

Atık ve geri kazanılmış maddelerde KKDİK kaydı süreci hakkında bilgi vermeden önce “atık” kelimesinin tanımını yapmak gerekir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre “atık” kelimesi, gerçekleştirilen bir faaliyetle oluşmuş, çevreye atılmış ya da bırakılmış maddeleri kapsar. Atık kapsamına giren maddeler, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de verilen sınıflardan herhangi birine dahildir.

Atıklarda KKDİK Kaydı Yükümlülüğü Var Mıdır?

KKDİK Yönetmeliğine göre kimyasal kaydı madde, karışım ve eşyalar için zorunludur. Dolayısıyla atıklar bu kapsama girmemektedir. Fakat şu unutulmamalıdır ki atıklar KKDİK’ten tam anlamıyla hariç tutulmazlar. KKDİK Yönetmeliği Ek-1 Bölüm 5.2.2 uyarınca, maddenin atık aşaması da göz önünde  bulundurulmalıdır. Madde veya nesneler özel sebeplerle genel kullanıma tabiyse; bunlar için bir piyasa veya talep varsa; özel amaçlara ilişkin teknik gereklilikler karşılanıyorsa, mevzuatla ve ilgili standartlarla uyum halindeyse ve kullanımının çevre ve insan sağlığı için olumsuz bir etkisi yoksa atık olma durumu son bulur. Diğer bir deyişle maddenin geri kazanımı söz konusudur.

Geri Kazanılan Maddeler ve KKDİK Yönetmeliği

Kağıt, cam, metal, polimer gibi madde gruplarına dahil olan madde veya nesnelerin atık olma durumunun son bulup geri kazanım prosesinin tamamlanmasıyla KKDİK yükümlülükleri de devre girer. Geri kazanım prosesleri sonucunda tamamen veya kısmen atık olarak sayılmayan materyaller ortaya çıkabilir. Geri kazanılan maddelerin kayıttan muafiyeti ise öncesinde kayıt edilip edilmemesine göre değişiklik gösterir.

Bu kapsamda geri kazanılan maddeleri elleçleyen firmalar için doğan bazı yükümlülükler vardır. Bu firmalar kullandıkları madde için bir Ön-MBDF göndermelidir, böylece maddeyi imal ederken ya da piyasaya arz ederken karşılarına çıkabilecek sorunları önlemiş olurlar. Diğer maddelerde olduğu gibi geri kazanılan maddelerde de Ön-MBDF ile bilgi paylaşımının sağlanması ve sürecin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Geri kazanılmış maddelerin bazı durumlarda KKDİK kaydına tabi olduğu söylenebilir ancak bu konuda bir netlik sağlanması için maddelerin tanımlanıp tür ve safsızlık gibi özelliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. KKDİK Ek 4 (Madde 2(5)(a)(1) Uyarınca Kağıt Yükümlülüğünden Muaf Maddeler) ve Ek 5 (Madde 2(5)(a)(2) Uyarınca Kayıt Yükümlülüğünden Muafiyetler) de incelenmelidir ve maddenin bu kriterlere uygunluğu değerlendirilmelidir. Bu süreçte herhangi bir adım atmadan önce söz konusu maddenin hangi kapsama girdiğinin hatasız bir şekilde belirlenmesi ve buna uygun bir yol izlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili desteğimizi almak ve daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum