Güvenlik Bilgi Formunda Bulunması Gereken Bilgiler

Bize Ulaşın
Güvenlik Bilgi Formunda Bulunması Gereken Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formunda Bulunması Gereken Bilgiler

27.02.2018

Güvenlik Bilgi Formu, kısaca GBF olarak adlandırılan ve 16 ana başlık ile 48 alt başlıktan oluşan kimyasal hammadde, karışım ve ara ürünler için bilgilendirme amaçlı hazırlanan ve hazırlanma zorunluluğu olan bir formdur. Türkiye sınırları içerisinde kullanılacak Güvenlik Bilgi Formları, Türkiye’de geçerli 29204 sayılı GBF Hazırlama Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmak zorundadır.

Türk GBF Yönetmeliğinin en önemli özelliği GBF’lerin sertifikalı kişilerce hazırlanma zorunluluğudur. Ancak 31 Aralık 2023'ten itibaren Güvenlik Bilgi Formlarının yalnızca KDU'lar tarafından KKDİK Yönetmeliğine göre hazırlanacağı unutulmamalıdır. 

Bu formların bir diğer özelliği ise Türkçe olma zorunluluğuna sahip olmalarıdır. Güvenlik Bilgi Formunu hazırlamaya yetkili olan sertifikalı kişilerin, sertifika bilgileri yine Güvenlik Bilgi Formunun 16. Bölümünde bulunması gerekir. GBF’ yi hazırlayan sertifikalı kişi için asgari aşağıdaki bilgiler 16. Bölüme eklenmelidir;

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının;

İletişim bilgileri

Belge tarihi

Belge numarası

Güvenlik Bilgi Formunun Ana ve Alt Başlıkları:

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

Alt başlıklar

1.1. Madde /Karışım kimliği

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

1.4.  Acil durum telefon numarası

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

2.2. Etiket unsurları

2.3. Diğer zararlar

3.1. Maddeler

3.2. Karışımlar

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

5.1. Yangın söndürücüler

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

6.2. Çevresel önlemler

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

6.4. Diğer bölümlere atıflar

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

7.3. Belirli son kullanımlar

8.1. Kontrol parametreleri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

9.2. Diğer bilgiler

10.1. Tepkime

10.2. Kimyasal kararlılık

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

12.1. Toksisite

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

12.3. Biyobirikim potansiyeli

12.4. Toprakta hareketlilik

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

12.6. Diğer olumsuz etkiler

13.1. Atık işleme yöntemleri

14.1. UN Numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Güvenlik Bilgi Formunun içerik bilgilerinin bulunduğu 3. bölümde belirtilen kimyasallara yönelik değerlendirmenin yapılıp, 2. bölümdeki Zararlılık Tanımlanması kısmına yazmak için 28848 sayılı Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği ile ilgili bilgiye sahip olunmalıdır.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum