KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Önemli Ön-MBDF ve Kısıtlama Süreci

Bize Ulaşın
KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Önemli Ön-MBDF ve Kısıtlama Süreci

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Önemli Ön-MBDF ve Kısıtlama Süreci

06.02.2018

Avrupa Birliği REACH tüzüğünün uyarlaması olan "Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" 23/06/2017 Tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Yönetmelik İzin, Değerlendirme ve Kayıt süreçleri olmak üzere yeni bazı hükümlerle yürürlüğe girmiştir. İlave olarak KKDİK Yönetmeliği geçmişte var olan bazı yönetmelikleri kaldırmış ve ek koşullar ile kapsamlarını genişletmiştir.

KKDİK Yönetmeliğinin yayımlandığı gün yürürlüğe giren tek hükmü 27092 mükerrer sayılı Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliği yürürlükten kaldırmasıdır. Hükümlerin bir kısmı ise 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri kademeli olarak 31/12/2023 tarihine kadar yürürlüğe girmeye devam edecektir.

MADDE 66 – (1) ç)’ye göre Ön-MBDF süreci 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. REACH tüzüğünde Ön Kayıt (Pre-Registration) olarak adlandırılan ve kayıt süreci öncesi hazırlık aşaması olarak düşünebileceğimiz süreç KKDİK Yönetmeliğinde Ön-Madde Bilgisi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak adlandırılmıştır. Ön-MBDF bildirimini gerçekleştirecek olanlar Madde Bilgisi Değişim Forumunun potansiyel bir kayıtçısı olacaktır.

Ön Kayıt (Ön-MBDF) süreci 23/12/2017 – 31/12/2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Kendi halinde veya karışım içinde yıllık miktar bir ton ya da daha fazla imal edilen veya ithal edilen maddeler için Ön Kayıt/Kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

KKDIK kapsamında Kayıt ettirecek tüm aktörler, 31/12/2020 tarihine Ön-MBDF’yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletmelidir.

Aynı tarihte yürürlüğe giren bir diğer önemli konu ise "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar (EK 17)" listesinde tanımlanan kısıtlanmış madde/kimyasal grup listeleridir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 27092 mükerrer sayılı "Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkmıştır. 27092 sayılı yönetmelik içeriğinde sadece 20 madde/grup bulunmaktaydı. 20 satır girdinin 18 satırı KKDİK EK-17 kapsamına direkt dahil edilmiştir.  KKDİK EK-17 girdilerinde eski Kısıtlama Yönetmeliğine göre ilave girdiler olduğu için ithalatçı, üretici ya da alt kullanıcı firmaların hemen aksiyon alması gereken bir durum mevcuttur.

KKDİK EK-17’de ise 66 satır girdi görülmektedir fakat 33, 39, 42 ve 44. satırlar  KKDİK EK 17 içerisinde yoktur. Gerçek satır sayısı 62’dir. Ayrıca KKDİK EK-17’ nin sınıflandırmaya ve kimyasal gruplara dayalı kısıtlamaları detaylandıran 10 adet alt eki bulunmaktadır. Kısıtlama listeleri ile bazı kimyasalların kendi halinde, karışımın içerisinde ya da eşya içerisinde kullanımı yasaklanıyor ya da sadece belirli konsantrasyonlarda ve bazı endüstri alanlarını hariç tutarak kullanımına onay veriliyor. Yönetmeliğin KKDİK EK-17’si kendi halinde ya da karışım içerisinde ya da eşya içerisinde olan madde ve madde grupları ile ilgili olduğu için başta üretici ve ithalatçıları etkilemekle birlikte tüm kimya endüstrisini etkilemektedir.

EK-17 Listesindeki girdiler 3 farklı şekilde bulunmaktadır. EC ve CAS numaralarıyla, kimyasal grup isimleriyle ya da sınıflandırma bazlı olarak. Girdilerin kritik uygulama tarihlerini ve bazı örnek EK-17 girdilerini aşağıda bulabilirsiniz;

KKDİK EK-17 listesi 5 farklı tarihte yürürlüğe girmektedir. 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe giren 38 adet madde/kimyasal grup girdi numaralarını aşağıda görebilirsiniz;

 1- 27 (dahil), 43, 46b, 47(2,3,5,6 ve .7 paragraf), 50, 51a, 51b, 51c,52a, 52b, 52c, 56, 59, 61, 63,64

 2- 31/12/2018 tarihinde yürürlüğe giren 20 adet madde/kimyasal grup girdi numaraları;

28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,45,48,49,54,55,57,58,60

3- 31/12/2019 tarihinde yürürlüğe giren 20 adet madde/kimyasal grup girdi numarası;


62 numaralı satır 

4- 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren 3 adet madde/kimyasal grup girdi numarası;

46a, 47. Girdinin sadece 1. 4. Paragrafı ve 65

5- 31.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren 1 adet madde/kimyasal grup girdi numarası


66 numaralı satır

Örnek Ek-17 girdileri;

Kloroetilen (vinil klorür) - Kloroetilen aerosol iticisi olarak kullanılamaz. Bu maddeyi itici olarak içeren aerosol püskürtücüler piyasaya arz edilemez.

Toluen- Halka satışı planlanan yapıştırıcılarda ve sprey boyalarda madde olarak veya karışım içinde ağırlıkça % 0,1’e eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılamaz veya piyasaya arz edilemez.


Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum