Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 2023/707 sayılı yönetmelik yayımlandı!

Bize Ulaşın
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 2023/707 sayılı yönetmelik yayımlandı!

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 2023/707 sayılı yönetmelik yayımlandı!

12.04.2023

2023/707 Sayılı Yönetmelik Hakkında

Yayımlanmasını takip eden yirminci gün (20/04/2023) yürürlüğe girecek olan yönetmelik; AB kapsamında piyasaya arz edilen kimyasalların zararlılık sınıflarını ve kriterlerini belirleyen CLP Yönetmeliği ((EC) No 1272/2008) Ek I-II-III ve IV’ü değiştirdi.

Yapılan değişiklikle birlikte CLP’ye ilave zararlılık sınıfları dahil edildi:

- İnsan sağlığı için endokrin bozucu sınıflandırma:

EUH380: İnsanlarda endokrin bozucu etkiye neden olabilir.

EUH381: İnsanlarda endokrin bozucu etkiye neden olma şüphesi var.

- Çevre için endokrin bozucu sınıflandırma:

EUH430: Çevrede endokrin bozucu etkiye neden olabilir.

EUH431: Çevrede endokrin bozucu etkiye neden olma şüphesi var.

- Kalıcı, biyobirikimli, toksik veya çok kalıcı çok biyobirikimli özellikler (PBT veya vPvB):

EUH440: İnsanlar dahil olmak üzere canlı organizmalarda ve çevrede birikir.

EUH441: İnsanlar dahil olmak üzere canlı organizmalarda ve çevrede çok birikir.

- Kalıcı, hareketli, toksik veya çok kalıcı çok hareketli özellikler (PMT veya vPvM):

EUH450: Su kaynaklarının uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir.

EUH451: Su kaynaklarının çok uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir.

Not: İlave zararlılık ifadeleri SEA (28848/2013 (T.C.))’ya uyarlanmamıştır. Çeviriler yasal bir metni ifade etmez.

Uygulama tarihleri:

Maddeler için;

En geç 1 Mayıs 2025'ten itibaren, maddeler yapılan son değişikliğe göre etiketlenecektir.

1 Mayıs 2025'ten önce piyasaya sürülen maddelerin 1 Kasım 2026'ya kadar yapılan son değişiklik uyarınca etiketlenmesi zorunlu değildir.

Karışımlar için;

En geç 1 Mayıs 2026'dan itibaren, karışımlar yapılan son değişikliğe göre etiketlenecektir.

1 Mayıs 2026 tarihinden önce piyasaya sürülen karışımların 1 Mayıs 2028 tarihine kadar yapılan son değişiklik uyarınca etiketlenmesi zorunlu değildir.

PBT, vPvB, PMT, vPvM ve Endokrin bozucu maddeler

REACH (Regulation (EC) 1907/2006) kapsamında yüksek önem arz eden maddelerin PBT (kalıcı, biyobirikimli, toksik), vPvB (çok kalıcı, çok biyobirikimli), PMT (kalıcı, hareketli, toksik) ve vPvM (çok kalıcı, çok hareketli) ve endokrin bozucu olarak tanımlanmasında kazanılan deneyime ve artan bilimsel bilgiye dayalı olarak yeni zararlılık sınıfları ve kriterleri getirerek CLP (Regulation (EC) 1272/2008)'yi teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlamak gerekli görülmüştür.

Endokrin bozucu özelliklere sahip madde ve karışımlar, insan sağlığı ve çevre için önem arz etmektedir. Endokrin bozukluğunun insanlarda doğum kusurları, gelişimsel, üreme veya nörogelişimsel bozukluklar, kanser, diyabet ve obezite gibi belirli bozukluklara yol açabileceği ve bu bozuklukların hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yüksek ve artan bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca endokrin bozucu özelliğinin hayvan popülasyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği kanıtlanmıştır.

Bu bağlamda AB kimyasal mevzuatında endokrin bozucularla ilgili önemli bir değişiklik madde ve karışımların zararlılık iletişimini sağlamakta kullanılan SDS içeriğinde yapılmıştır: Regulation (EU) 2020/878 SDS taslağını belirleyen REACH EK-II’sini endokrin bozucularla ilgili bilgi verme zorunluğu getirerek değiştirmiştir.

Deneyimler, PBT veya vPvB özelliklerine sahip madde ve karışımların yüksek önem arz ettiğini göstermektedir. PMT ve vPvM maddeleri, düşük adsorpsiyon potansiyellerinin bir sonucu olan yüksek hareketlilik ve yüksek kalıcılıkları nedeniyle, içme suyu da dahil olmak üzere su döngüsüne girebilmeleri ve uzun mesafelere yayılabilmeleri nedeniyle önem arz etmektedir. Birçok PMT ve vPvM maddesi, atık su arıtma işlemleriyle yalnızca kısmen giderilir ve hatta içme suyu arıtma tesislerinde en gelişmiş arıtma işlemlerinden geçebilir. Çevreye salındıktan sonra, PMT ve vPvM maddelerine maruz kalmanın tersine çevrilmesi zordur, bu da hem hayvanların hem de insanların çevre yoluyla kümülatif olarak maruz kalmasına yol açar.

PBT, vPvB, PMT ve vPvM madde ve karışımlarının yanı sıra insan sağlığı ve çevre için endokrin bozucuların belirlenmesi konusunda artan bilimsel bilgi ve deneyim ışığında, maddeler ve karışımlar için zararlılık sınıfları ve etiketleme gereklilikleri ile bunları tanımlamak için ilgili bilimsel kriterler getirilmiştir.

SDS Hazırlama yazılımı ve kimyasal yönetim sistemi Epy Plus ile mevzuatları takip etmek zorunda kalmazsınız!

Fiyat teklifi için bize ulaşın. 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum